Winkelwagen
Winkelwagen (0)

De webshop is tot 1 juni 2023 gesloten 

Casa Di Lise

Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT VAN Casa Di Lise

Hortensiastraat 44 5644 KR Eindhoven Nederland
E-mailadres: info@casadilise.com
KvK-nummer: 73503843
Btw-identificatienummer: NL002218012B80


2. HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Casa Di Lise gebruikt afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten bieden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Casa Di Lise niet. Alle tassen aangeboden door Casa Di Lise worden met de hand vervaardigd. Producten kunnen derhalve minimaal afwijken van de afbeeldingen en specificaties die worden getoond.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


3. HERROEPINGSRECHT

3.1 U heeft het recht uw bestelling, via de website, tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren en retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Casa Di Lise zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Casa di Lise geretourneerd worden, inclusief het formulier voor herroeping, bijlage 1. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@casadilise.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangen van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
3.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. producten en/of toebehoren die in gebruik zijn genomen door de consument b. die door Casa Di Lise tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn


4. VERPLICHTING VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

4.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Bij verwijdering van de door Casa Di Lise bevestigde label(s) wordt aangenomen dat het product in gebruik is genomen en vervallen de rechten zoals genoemd in artikel 3.
4.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


5. GARANTIE

Ontvangt u een beschadigd product? Dat is zeker niet de bedoeling! Neem dan contact met ons op via info@casadilise.com. Graag ontvangen wij hierbij de volgende informatie:
• een kopie van uw aankoopbewijs;
• een omschrijving van het defect;
• een duidelijke foto van het defect.
Hierna zal Casa di Lise de schade beoordelen en u binnen 14 dagen (indien mogelijk) een passende oplossing bieden.
U heeft geen recht op garantie bij:
a. val-, stoot- en/of waterschade; b. schade toegebracht door de consument zelf; c. schade ontstaan door verkeerd gebruik; d. schade door onderhoud/reparatie die niet door Casa Di Lise is uitgevoerd.


6. DE PRIJS

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw


7. LEVERING EN UITVOERING

7.1 Casa Di Lise zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Casa Di Lise kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Casa Di Lise geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Casa Di Lise het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Casa Di Lise tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Casa Di Lise bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


8. BETALING

Je betaalt bij ons veilig en betrouwbaar online. Alle betalingen vinden plaats middels een beveiligde verbinding en dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Casa Di Lise accepteert de volgende betalingsmethoden:
• IDEAL


9. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Casa Di Lise en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.